UredjenjeNovaGodina
Новогодишње уређење школског простора
14/01/2017
NikolaTesla5
Угледни час “Човек који је измислио двадесети век”
17/01/2017

Постигнућа ученика наше школе у Студији TIMSS 2015.

IzveštajTIMSSa

Поносни смо  на постигнуте резултате  ученика основне школе “Душан Радовић” у међународном истраживању постигнућа ученика из математике и природних наука којe је спровео Институт за педагошка истраживања Београд а који се види у Извештају о учешћу у студији TIMSS 2015.

11.01. 2017. стигао је на адресу школе извештај Института за педагошка испитивања следеће садржине.

Током школске 2014/15. године ваша школа је учествовала у студији ТИМСС 2015 у оквиру национално репрезентативног узорка основних школа. У овом извештају вам достављамо основне податке о постигнућу ученика из Србије, као и информације о постигнућу ученика ваше школе. Приказани су подаци о укупном постигнућу ученика, постигнућу у оквиру различитих когнитивних домена (знање, примена, резоновање) и домена садржаја (аритметика, геометрија, приказ података, жива природа, наука о земљи, нежива природа).

Сврха овог извештаја је да школама помогне да унапреде наставу математике и природних наука у оквиру разредне наставе. Приликом тумачења ових података молимо вас да имате у виду да поред квалитета наставе и других школских фактора на постигнуће ученика утиче и широк спектар ученичких индивидуалних и породичних карактеристика. Стога позиција ваше школе не сме бити тумачена као апсолутни индикатор квалитета наставе у вашој школи, већ као један од показатеља који ћете тумачити у контексту карактеристика ученика који су учествовали у овој студији.

Институт за педагошка истраживања из Београда још једном вам се захваљује на изузетној сарадњи у оквиру овог пројекта. Студије овог типа представљају изузетно важан извор информација за процес унапређивања рада школа и целокупног образовног система. Више података о студији ТИМСС 2015 можете пронаћи на овој адреси http://www.ipisr.org.rs/detaljnijeTIMSS/news-Rezultati_TIMSS_2015

Извештају о учешћу у студији TIMSS 2015  за нашу школу можете погледати овде.