Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |







ФИЗИКА, ХЕМИЈА



 



Љубица Јовановић
наставник физике и хемике

председник стручног већа
 



Драган Манчић

наставник физике



Добрила Миленковић
наставник хемије



Тања Крстић
професор хемије

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3





Школа - главни улаз



Радови ученика

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu

  Књига утисака Повратак на насловну страну |