Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Педагошки колегијум

               Педагошки колегијум чине председници Стручних већа . Стручних већа је укупно десет. У раду Педагошког колегијума учествују директор школе, помоћник директора, педагог и психолог .


План и  програм рада Педагошког колегијума

      Септембар

 •          Конституисање Педагошког колегијума

 •          Усвајање програма рада

 •          Мере за побољшање услова рада 

 •          Стручно усавршавање наставника

 •          Рекреативна настава

 •          Екскурзије ученика

 •          Наставничка екскурзија

   Новембар

 •          Успех ученика на крају првог класификационог периода

 •          Дан школе

 •          Oбележавање дана Светог Саве

 •          Забаве за раднике школе

   Фебруар

 •          Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта

 •          Сумирање резултата рада школе у првом полугодишту

 •          Акција ,, Сви на снег ,,

 •          Наставна средства

   Април

 •          Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода

 •          Св. Василије Острошки - дан МК ,, Медиана ,,

 •          Другарско вече ученика осмог разреда

 •          Квалификациони испит

  Јун

 •          Успех и дисциплина ученика на крају школске године

 •          Рад Ученичке задруге

 •          Извештаји са изведених екскурзија и рекреативних настава

 •          Програм за извођење екскурзија за наредну школску годину

 •          Остали предлози за бољи рад у наредној школској години

 Стручна већа

Председници стручних већа за школску 2004/05. годину  -  Педагошки колегијум:

 •          Mирјана Живић Тодоровић, учитељи,  вероучитељ

 •          Марина Николић, страни језик

 •          Марија Полимац, српски језик

 •          Жарко Петровић, математика

 •          Биљана Филиповић, биологија

 •          Љубица Јовановић, физика , хемија

 •          Катарина Ракоција, ТО, информатика

 •          Небојша Пужић, музичка и ликовна култура

 •          Гордана Велимировић, историја , географија

 •          Горан Ранђеловић, физичко васпитање

               Стручно веће наставника физичког васпитања даје предлог за спортисту и спортискињу генерације , и тај предлог верификује наставничко веће.

               
Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш


 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |