Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Упис ученика у средње школе
школске 2007/2008. године


 Коначни резултати, 4. јул 2007.Коначне резултате можете погледати у следећој табели:

Konacni_rezultati_4.7.2007.pdf


 Провера листа жеља, 28. јун 2007.


Проверу листа жеља можете погледати у следећој табели:

zelje28jun.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке можете доставити и директору школе лично.


 Привремена ранг листа, 21. јун 2007.Привремену ранг листу после жалби школској уписној комисији
можете погледати у следећој табели:


preliminarni_rezultati2007_21.6.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке можете доставити и директору школе лично.

 Привремена ранг листа, 19. јун 2007.Привремену ранг листу можете погледати у следећој табели:

preliminarni_rezultati2007.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке можете доставити и директору школе лично.

 

 Провера података у списковима ученика, 14. јун 2007.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Подаци о оценама ученика: ocene14jun.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке можете доставити и директору школе лично.

 

 Провера података у списковима ученика, 12. јун 2007.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Подаци о оценама ученика: ocene12jun.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке можете доставити и директору школе лично.

 

 Провера података у списковима ученика, 10. јун 2007.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Подаци о оценама ученика: ocene10jun.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке можете доставити и директору школе лично.

 

 Провера података у списковима ученика, 15. мај 2007.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Матични подаци: maticni15maj.pdf
Подаци о оценама ученика: ocene15maj.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке можете доставити и директору школе лично.

 

 Календар уписа у средње школе школске 2007./2008.Датум и време

Садржај активности

од 21. до 27. маја

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита
(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

од 21. до 27. маја

Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година
за полагање пријемног испита (детаљније обавештење у школским управама)

01. и 02. јуна
од
9,00 до 15,00 часова

Пријављивање ученика и подношење спортске документације
у Спортској гимназији и гимназијама са спортским одељењима

02, 03. и 04. јун од 11,00 часова

Полагање пријемног испита у уметничким школама ликовне области,
музичким и балетским школама

02. јуна од 11,00 часова

Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима

02. и 03. јуна од 11,00 часова

Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима

02. и 03. јуна од 11,00 часова

Пријемни испит - одељење физичара у Нишу

02. и 03. јуна од 11,00 часова

Пријемни испит за роботичаре и фотографе

06. јуна од 7,00 часова

Прелиминарни резултати пријемног испита, сем уметничких школа

07. јуна од 7,00 часова

Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким школама

06. и 07. јуна од

8,00 до 16,00 часова

Подношење и решавање
евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

08. јуна од 8,00 часова

Коначни резултати пријемних испита и упис ученика

09. јуна

Испит из француског и италијанског језика за двојезично одељење

од 03. до 15. јуна

Пријављивање ученика за полагање квалификационог испита
у матичним основним школама

од 03. до 15. јуна

Пријављивање, у школским управама,
ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу

18. јуна
од 10,00 до 12,00 часова

Квалификациони испит из српског, односно матерњег језика

19. јуна
од 10,00 до 12,00 часова

Квалификациони испит из математике

од 18. до 21. јуна
до 8,00 часова

Преглед тестова и сукцесивно уношење резултата квалификационог испита

21. јуна
од 8,00 часова

Прелиминарни резултати квалификационог испита

21. јуна
од 8,00 до 16,00 часова

Пријем и решавање жалби ученика на резултате квалификационог испита
у основним школама

22. јуна
од 8,00 до 16,00 часова

Пријем и решавање жалби ученика на резултате квалификационог испита
у окружним уписним комисијама

22. јуна
до 18,00 часова

Слање података са решењима по жалбама ученика у централну базу података

25. јуна
до 8,00 часова

Објављивање коначних резултата квалификационог испита

27. и 28. јуна
од 8,00 до 15,00 часова

Попуњавање и предаја листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима, провера од стране ученика и унос у базу података

30. јуна
до
20,00 часова

Слање података са унетим жељама у централну базу података

02. јула
од
7,00 до 15,00 часова

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

02. јула
од 8,00 до 15,00 часова

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

02. јула
до 20,00 часова

Слање података са евентуално исправљеним листама жеља
у централну базу података

03. јула
до 12,00 часова

Објављивање званичне листе жеље ученика у основним школама

05. јула
од 08,00 часова

Распоред ученика по школама,
смеровима гимназија и образовним профилима - први уписни круг

05. и 06. јула
од 10,00 до 15,00  часова

Упис ученика у средње школе - први уписни круг

06. јула у 9,00 часова

Објављивање преосталних слободних места за упис у другом кругу

09. јула
од 9,00 до 15,00 часова

Попуњавање, предаја и уношење листе жеље ученика - други уписни круг

12. јула од 7,00 часова

Коначан распоред ученика по школама,
смеровима гимназија и образовним профилима

12. јула
од 8,00 до 15,00 часова

Распоред и упис ученика по школама,
смеровима гимназија и образовним профилима - други уписни круг

 

 Провера података у списковима ученика, 4. мај 2007.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Матични подаци: maticni4maj.pdf
Подаци о оценама ученика: ocene4maj.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке можете доставити и директору школе лично.

Календар уписа можете преузети овде (JPG): KalendarUpisa2007.jpg
Календар уписа можете преузети овде (PDF): KalendarUpisa2007.pdf 

 

 Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3
 

 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |