Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Упис ученика у средње школе
школске 2008/2009. године

 Извештај о упису ученика у средње школе, 2008/2009.Од 179 ученика осмог разреда квалификациони испит је полагало 166 ученика.
Сви ученици су положили испит, по критеријуму 5 + 5.
Просечан укупни број поена је 35,045 ( 17,027 из математике и 18,018 из српског ).
Од 48 школа Нишавског округа школа је прва по просечном броју поена из српског језика, а друга из математике и по укупном броју поена на квалификационом испиту.
Преко пријемних испита уписано је 12 ученика.
Школе ван територије Града Ниша уписала су 3 ученика.
Трогодишње школе је уписало 7 ученика
број ученика мин поена
1 Гимназија Светозар Марковић  природно-математички 20 25 91.5
друштвено-језички 5 95
2 Гимназија  Бора Станковић  природно-математички 5 11 87.78
друштвено-језички 6 93
3 Гимназија  Стеван Сремац  природно-математички 13 27 85.88
друштвено-језички 11 88
филолошки 3 пријемни
4 Гимназија  9. мај  општи 14 81.6
5 Уметничка    4 пријемни
6 Музичка    5 пријемни
7 Медицинска школа фармацеутски техничар 2 16 100
физиотерапеутски техничар 2 97.5
медицинска сестра - техничар 2 95.24
медицинска сестра - васпитач 1 95.5
стоматолошка сестра 1 91.92
козметички техничар 3 91.18
санитарно- еколошки техничар 2 91.9
лабораторијски техничар 3 93.88
8 Административно биротехничка школа пословни администратор 2 8 95
правни техничар 6 88.48
9 Економска школа банкарски службеник 1 12 99.68
финансијски техничар 3 94.5
економски техничар 8 87
10 Угоститељско - туристичка школа туристички техничар 8 14 86.14
угоститељски техничар 3 74.2
кулинарски техничар 2 71.5
посластичар (III) 1 29.88
11 Трговинска школа трговински техничар 5 9 63.08
аранжер у трговини 2 69.22
трговац (III) 2 25.68
12 Грађевинска школа Неимар геодетски техничар - геометар 1 1 82.68
13 Машинско техничка школа 15. мај техничар за компјутерско конструисање 1 1 51.54
14 Машинска школа техничар оптичар 2 7 73.56
саобраћајно транспортни техничар 1 73.1
техничар за компјутерско конструисање 2 53.08
техничар за компјутерско управљање 2 66.32
15 Електротехничка школа Никола Тесла техничар мехатронике 1 3 66.92
електротехничар електронике 1 66.02
електротехничар за расхладне уређаје 1 57.92
16 Електротехничка школа Мија Станимировић електротехничар електронике 3 9 60.08
администратор рачунарских мрежа 1 80.7
електротехничар за електронику возила 1 79.04
електротехничар телекомуникација 4 75.84
17 Техничка школа 12. фебруар техничар друмског саобраћаја 1 2 79.28
возач моторних возила (III) 1 33.52
18 Прехрамбено хемијска школа техничар за фармацеутску технологију 2 4 74.2
прехрамбени техничар 2 63.52
19 Школа моде и лепоте женски фризер (III) 1 3 38.64
мушки фризер (III) 1 26.04
маникир педикир (III) 1 27.6
20 Железничко техничка школа БГ техничар вуче 1 1 67.78
21 Економско трговинска школа ЗА економски техничар 1 1 69.92
22 Ваздухопловна академија БГ техничар ваздушног саобраћаја 1 1 74.56
178


Председник школске уписне комисије, Аца Крстић Квалификациони испити, 19. Јун 2008.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

привремена ранг листа   -  19. Јун 2008.
привремена ранг листа, после жалби   -  21. Јун 2008.
упис у средње школе  -  листе жељa (791k)
распоред ученика по школама


 Провера података у списковима ученика, 6. Јун 2008.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Подаци о оценама ученика: ocene6jun.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке пријавити одељенском старешини. Провера података у списковима ученика, 24. Мај 2008.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Матични подаци: maticni24maj.pdf
Подаци о оценама ученика: ocene24maj.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке пријавити одељенском старешини. Провера података у списковима ученика, 13. Мај 2008.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Матични подаци: maticni13maj.pdf
Подаци о оценама ученика: ocene13maj.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке пријавити одељенском старешини. Календар уписа у средње школе 2008/2009.Датум и време

 

Садржај активности

 

16.,17. маја или 23., 24. маја

 

Пријављивање редовних  ученика за пријемни испит ( детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит  )

23. и 24. маја

 

Пријављивање ванредних ученика - старијих од 17 година за пријемни испит (детаљније обавештење у школским управама)  

6. и 7. јуна од

9.00 до 15.00 часова

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији  и гимназијама са спортским одељењима

31.маја, 1. и 2. јуна

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

31.маја

Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима

31. маја, 1. јуна

2. јуна(мађарски)

Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима


31.маја и 1.
јуна

Пријемни испит-одељење физичара у Нишу


2, 3.
и 4. јуна

Пријемни испити у музичким и балетским школама

од 4. јуна до 21. јуна

Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу

3. јуна  од 7 часова

Прелиминарни резултати пријемног испита у матем. и филолошким одељењима

5.јуна од 7 часова

Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама

5. јуна  од 8.00 до 16.00 часова

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита ( детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит  )

 

 до 9. јуна од 8.00 часова

 

Коначни резултати пријемних испита и упис ученика

7. јуна

Испит из француског и италијанског језика за двојезично одељење

од 3. до 15. јуна

Пријављивање ученика за квалификациони испит у матичним основним школама

18. јуна

од 10 – 12.00

Квалификациони испит из матерњег језика

19. јуна

од 10 – 12.00

Квалификациони испит из математике

од 18. до 21. јуна

до 8.00 часова

Преглед тестова и сукцесивно уношење резултата квалификационог испита

21. јуна

од 8.00 часова

Прелиминарни резултати квалификационог испита

21. јуна

од  8.00 до 16.00 часова

Пријем и решавање жалби ученика на резултате квалификационог испита у основним школама

23. јуна од 8.00 до 16.00 часова

Пријем и решавање жалби ученика на резултате квалификационог испита у окружним уписиним комисијама

23.јуна од 16.00 часова

Слање података са решењима по жалбама ученика у централну базу података

25. јуна

 до 12.00 часова

Објављивање коначних резултата квалификационог испита

26. и 27. јуна

од 8.00 до 15.00 часова

Попуњавање и предаја листе жеља у школи, штампање, провера од стране ученика и унос у базу података

 

30. јуна

до 20.00 часова

Слање података са унетим жељама у централну базу података

2. јула

од 7.00 часова

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

2. јула.

од 8.00 до 15.00 часова

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

2. јула

 до 20.00 часова

Слање података са евентуално исправљеним листама жеља у централну базу података

3. јула

 до 12.00 часова

Објављивање званичне листе жеље ученика у основним школама

5. јула

 од 8.00 часова

Распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима

7. и 8. јула

од 8.00 до 15.00  часова

Упис ученика у средње школе - први уписни круг


6. јула у 9
.00 часова

Објављивање преосталних слободних места за упис у другом кругу

8. јула

од 9.00 до 15.00 часова

Попуњавање, предаја и уношење листе жеље ученика за други уписни круг

11. јула од 7.00 часова

Коначан распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима

11. јула од 8.00 до 15.00

Упис ученика у средње школе - други уписни круг


 Провера података у списковима ученика, 5. Мај 2008.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Матични подаци: maticni5maj.pdf
Подаци о оценама ученика: ocene5maj.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке пријавити одељенском старешини. 

 Провера података у списковима ученика, 8. Април 2008.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Матични подаци: maticni8april.pdf
Подаци о оценама ученика: ocene8april.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке пријавити одељенском старешини. Провера података у списковима ученика, 26. Март 2008.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Матични подаци: maticni26mart.pdf
Подаци о оценама ученика: ocene26mart.pdf

Молимо вас да уочене грешке у извештајима доставите школи на следећу адресу:

office@dusanradovic.edu.yu

Уочене грешке/исправке можете доставити и директору школе лично.

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 

www.dusanradovic.edu.yu, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.yu, Стат: 1 2 3
  
  Књига утисака Повратак на насловну страну |