Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Упис ученика у средње школе
школске 2009/2010. године

 

 Упис у средње школе - коначна листа, Јул 2009.


Званични извештај републичке изборне комисије:

Табела (7. Јул 2009.):
OS-NI-DR-090707.pdf


 

 Листа жеља, Јун 2009.


Листа жеља за упис у средње школе:

Табела (3. Јул 2009.):
listazelja_030709.pdf


 

 Бодови након квалификационог испита, Јун 2009.


Бодови (оцене + квалификациони испит + такмичења):

Табела (25. Јун 2009.):
NI-NI-BOD-090625.pdf


Извршити проверу до петка, 30. јуна до 14 сати.
У случају грешке јавити се директору Школе.

 

 Ранг листа, Јун 2009.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Привремена ранг листа (23. Јун):
privremena2009.pdf

Коначна ранг листа - после жалби (24. Јун): konacna_posle_zalbi_2009.pdf


 Квалификациони испитСрпски језик, понедељак, 22. јун 2009. у 10 сати
Математика, уторак, 23. јун 2009. у 10 сати

Улазак ученика у школу 20 минута пре почетка испита.158 ученика полаже квалификациони испит. Испит се одржава у 9 учионица на спрату. За оба испита исти је распоред по учионицама. У свим учионицама је 18 или 17 ученика.

У свакој учионици ће дежурати 2 наставника из других школа (један из основне, један из средње).
У свакој учионици ће бити и наш родитељ ( нема дете у осмом разреду ) – посматрач.
Одељењске старешине ће бити у школи, пре и за време испита као дежурни у ходнику и холу.
На испит обавезно понети оверену ђачку књижицу са фотографијом новијег датума.
Изнад фотографије мора бити уписана шифра ученика ( шестоцифрени број ).

За квалификациони испит понети хемијску и обичну оловку, гумицу, а за испит из математике шестар и лењир. Не носити дигитрон. Мобилне телефоне оставити кући!!!

За време квалификационог испита нема изилажења из учионице, ни ученика, ни дежурних наставника, ни родитеља, осим у ванредним ситуацијама.

Ученици ће добити два коверта, већи и мањи. Добиће и два папирића у коме уписују податке, које потписује дежурни наставник. Један папирић ставити у мањи коверат и залепити, приликом предаје теста. Други чувати као доказ о изласку на испит.

По завршетку испита тест и мањи коверат ставити у већи коверат, који се не мора лепити, већ само затворити .

Пре почетка испита, путем медија се сазнаје број теста ( има укупно 5 комплета ).
На тесту и ковертама не треба ништа шарати, нити уписивати личне податке.

Прво радити лакше задатке, а касније оне компликованије. Израда теста траје најдуже 2 сата. По изласку из учионице напустити школску зграду.

Резултате очекивати на вратима школе, а нешто касније и на сајту школе по завршетку рада комисија за прегледавање ( наставници из других школа ) и комисије за шифрирање.
После завршеног теста из српског језика, у понедељак нема никаквих резултата!!!
Резултате очекивати у уторак 23. јуна 2009. у вечерњим сатима.


ЖАЛБЕ :
• Основна школа , 8 – 16 сати , 24. јун 2009.
• Окружна комисија , 8 – 16 сати , 25. јун 2009. - административно биротехничка школа .

У оба случаја присуство једног од родитеља је обавезно . Окружној уписној комисији се могу жалити само ученици, који су се претходно жалили школској уписној комисији. Приликом решавања по жалби, комисија може и одузети бодове!!!

Срећно!!!

директор школе
Аца Крстић Званични извештаји, 14. Јун 2009.Оцене - званични извештај: ocene2009_jun14.pdf

Извршити проверу до петка, 19. јуна до 10 сати.


 Званични извештаји, 10. Јун 2009.Оцене - званични извештај: ocene2009_jun10.pdf

У случају грешака обратити се одељенском старешини, који ће преко директора упутити налог за исправку грешке. Званични извештаји, 8. Јун 2009.Оцене - званични извештај: ocene2009_jun8.pdf

У случају грешака обратити се одељенском старешини, који ће преко директора упутити налог за исправку грешке. Шифре за упис и званични извештаји, Мај 2009.Шифре за упис у средње школе можете наћи у следећој табели министарства просвете:

Званични извештај о стању у централној бази: sifre2009.pdf
Оцене - званични извештај: ocene2009.pdf

У случају грешака обратити се одељенском старешини, који ће преко директора упутити налог за исправку грешке. Календар уписа у средње школе, школске 2009-2010. године
Датум и време


Садржај
активности


2
3. и  24. маја

Пријављивање редовних  ученика за пријемни испит ( детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит  )


2
3. и 24. маја

Пријављивање ванредних ученика - старијих од 17 година за пријемни испит (детаљније обавештење у школским управама) 

12. и 13. јуна од

9.00 до 15.00 часова

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији  и гимназијама са спортским одељењима

5, 6 . и 7.јуна


Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

6. јуна


Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима

6. и 7. јуна

 8. јуна(мађарски)

Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима

4, 5. и 6. јуна


Пријемни испити у музичким и балетским школама

од 4. јуна до 20. јуна

Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу

 најкасније до 9. јуна  у 7 часова


Прелиминарни резултати пријемног испит
а у матем. и филолошким одељењима

најкасније до 10. јуна у 7 часова


Прелиминарни резултати пријемног испит
а у уметничким и музичким школама

  7, 8, 9. или 10. јуна од 8.00 до 16.00 часова


Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита ( детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит  )

 

 до 11. јуна од 8.00 часова

 

Коначни резултати пријемних испита и упис ученика ( детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит  )
13. јуна
Испити из француског
, италијанског и руског језика за двојезично одељење
од 3. до 15. јуна
Пријављивање ученика за квалификациони испит у матичним основним школама

22. јуна

од 10 – 12.00

Квалификациони испит из српског (матерњег) језика

23. јуна

од 10 – 12.00

Квалификациони испит из математике

од 22. до 24. јуна

до 8.00 часова

Преглед тестова и сукцесивно уношење резултата квалификационог испита

24. јуна

од 8.00 часова

Прелиминарни резултати квалификационог испита

24. јуна

од  8.00 до 16.00 часова

Пријем и решавање жалби ученика на резултате квалификационог испита у основним школама

25. јуна од 8.00 до 16.00 часова


Пријем и решавање жалби ученика на резултате квалификационог испита у окружним уписиним комисијама

25.јуна од 16.00 часова


Слање података са решењима по жалбама ученика у централну базу података

29. јуна

 до 08.00 часова

Објављивање коначних резултата квалификационог испита

29. јуна и 30. јуна

од 8.00 до 15.00 часова


Попуњавање и предаја листе жеља у школи, штампање, провера од стране ученика и унос у базу података

 

02. јули

до 20.00 часова

Слање података са унетим жељама у централну базу података

04. јула

од 7.00 часова

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

04. јула.

од 8.00 до 15.00 часова

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

05. јула

 до 20.00 часова

Слање података са евентуално исправљеним листама жеља у централну базу података

06. јула

 до 12.00 часова

Објављивање званичне листе жеље ученика у основним школама

08. јула

 од 8.00 часова

Распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима

08. и 09. јула

од 8.00 до 15.00  часова

Упис ученика у средње школе - први уписни круг

09. јула од 15.00 часова


Објављивање преосталних слободних места за упис у другом кругу

10. јула

од 9.00 до 15.00 часова

Попуњавање, предаја и уношење листе жеље ученика за други уписни круг

12. јула од 9.00 часова


Коначан распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима

13. јула
од 8
.00 до 15.00


Упис ученика у средње школе - други уписни круг ОбавештењеСве званичне статистичке податке везане за упис ученика у средње школе за
2008. и 2007. годину можете пронаћи на адреси:

www.upis.mps.sr.gov.yu

Све извештаје окружне уписне комисије за нишавски округ можете пронаћи на
адреси:

www.nis.edu.rs


 Матични подаци и оцене после провере, 30. Април 2009.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Матични подаци: maticni300409.pdf
Подаци о оценама ученика (VI и VII разред): ocene300409.pdf

Евентуалне грешке пријавити одељењском старешини, који ће обједињене податке доставити директору школе (председник школске уписне комисије). Провера података у списковима ученика, 28. Април 2009.Основне податке о сваком ученику можете погледати у следећој табели:

Матични подаци: maticni270409.pdf
Подаци о оценама ученика (VI и VII разред): ocene270409.pdf

Моле се ученици, родитељи и одељењске старешине да провере своје податке и оцене; рок 29. април 2009. до 10 сати. Евентуалне грешке пријавити одељењском старешини, који ће обједињене податке доставити директору школе (председник школске уписне комисије).

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3
 


 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |