Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Одељењске старешине

 

        РАЗРЕДНА  НАСТАВА

 

         ПРЕДМЕТНА   НАСТАВА

 

 

 

 

 

 

 

1

I1

Валентина Стојковић

 

1

V1

Славица Нишић

2

I2

Ненад Марковић

 

2

V2

Биљана Филиповић

3

I3

Славица Младеновић

 

3

V3

Славољуб Динић

4

I4

Јелица Петровић

 

4

V4

Спасена Величковић

5

I5

Виолета Николић

 

5

V5

Саша Јовановић

6

I6

Соња Јовићевић

 

6

V6

Драган Блечић
  I7
Лалица Марјановић
    V7
Митра Ненадов

 

 

 

 

 

 

 

7

II1

Весна Савић

 

7

VI1

Живана Ишљамовић

8

II2

Срђан Ристић

 

8

VI2

Љиљана Андрејић

9

II3

Мирјана Живић Тодоровић

 

9

VI3

Верица Веселиновић

10

II4

Љиљана Стојановић

 

10

VI4

Анђела Царевић

11

II5

Валентина Ђорђевић 

 

11

VI5

Весна Петровић

12

II6

Смиљева Манчић

 

12

VI6

Божидар Стошић

 

   

 

 

 

 

 13

III1

Јелена Ђикић

 

13

VII1

Милева Цекић

14

III2

Јелена Радуловић

 

14

VII2

Радомир Станковић

15

III3

Милица Ђурић

 

15

VII3

Оливера Стојановић

16

III4

Маја Икодиновић

 

16

VII4

Марина Николић

17

III5

Драганка Стојев 

 

17

VII5

Небојша Пужић

18

III6

Миодраг Плавшић

 

18

VII6

Драгица Деспотовић

 

 

 

 

 

 

 

19

IV1

Иван Алексић

 

19

VIII1

Братислав Милошевић

20

IV2

Данијела Ристић

 

20

VIII2

Наташа Марковић Стевановић

21

IV3

Даница Живић 

 

21

VIII3

Марина Митровић Младеновић

22

IV4

Зорица Савић

 

22

VIII4

Оливера Тикић

23

IV5

Јелена Коблишка

 

23

VIII5

Мирјана Светозаревић

24

IV6

Драгица Николић

 

24

VIII6

Ивана Радовић
               

У млађим разредима у распореду часова је заступљен час Одељењског старешине и Одељењске заједнице једном недељно, док је у старијим два пута недељно.

Време одржавања часова неће бити фиксирано за 3. час као прошлих школских година већ ће саме Одељењске старешине одредити те часове у складу са својим и распоредом ученика.

Часови ће бити одређени у току прве недеље и саставни су део распореда часова.

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 

 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |