Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Упис ученика у средње школе
школске 2009/2010. године

 

 Упис у средње школе - извештај


Од 164 ученика осмог разреда (Тијана Чавић је преминула) квалификациони испит је полагало 157 ученика. Сви ученици су положили испит, по критеријуму 5 + 5.                                                                                                                                                              
Просечан укупни број поена је 33,94 ( 17,26 из математике и 16,68 из српског).                                                                                                                                                                                                                               Преко пријемних испита уписано је 11 ученика. Школе ван територије Града Ниша уписалo je 8 ученика.
Трогодишње школе је уписало 8 ученика.
 
број ученика мин поена
1 Гимназија Светозар Марковић  природно-математички 10 14 91.14
друштвено-језички 1 93.18
специјално математичко 1 пријемни
специјално физика 1 пријемни
специјално билингвално 1 пријемни
2 Гимназија  Бора Станковић  природно-математички 7 11 92.42
друштвено-језички 3 95.42
информатички 1 95.5
3 Гимназија  Стеван Сремац  природно-математички 10 21 89.92
друштвено-језички 10 96.5
филолошки 1 пријемни
4 Гимназија  9. мај  општи 4 82.32
5 Уметничка    4 пријемни
6 Музичка    2 пријемни
7 Медицинска школа фармацеутски техничар 2 23 100
физиотерапеутски техничар 7 99
медицинска сестра - васпитач 6 92.82
стоматолошка сестра 4 92.5
козметички техничар 3 90.66
лабораторијски техничар 1 95.06
8 Административно биротехничка школа пословни администратор 2 17 95.32
службеник осигурања 4 93.38
техничар заштите од пожара 3 83.4
правни техничар 8 89.24
9 Економска школа финансијски техничар 3 7 86.68
економски техничар 4 82.56
10 Угоститељско - туристичка школа туристички техничар 4 13 83.2
угоститељски техничар 1 73.36
кулинарски техничар 3 68.06
конобар (III) 3 27.44
кувар (III) 1 28.04
посластичар (III) 1 28.44
11 Трговинска школа трговински техничар 7 16 67.62
аранжер у трговини 7 68.02
трговац (III) 2 24.76
12 Грађевинска школа Неимар техничар за пејсажну архитектуру 1 1 47.1
13 Машинско техничка школа 15. мај техничар за компујетрско конструисање 1 2 52.5
механичар грејне и расхладне технике(III) 1 33.92
14 Машинска школа техничар за техничко колске делатности 1 2 65.82
техничар за компјутерско управљање 1 55.84
15 Електротехничка школа Никола Тесла техничар мехатронике 1 4 61.46
електротехничар рачунара 2 72.9
електротехничар за расхладне уређаје 1 37.42
16 Електротехничка школа Мија Станимировић електротехничар електронике 2 7 52.28
администратор рачунарских мрежа 1 82.06
електротехничар мултимедија 1 68.38
електротехничар телекомуникација 3 74.38
17 Техничка школа 12. фебруар машински техничар моторних возила 4 5 49.38
возач моторних возила (III) 1 38
18 Прехрамбено хемијска школа техничар за фармацеутску технологију 1 1 75.56
19 Школа моде и лепоте дизајнер одеће 1 2 41.06
сценски маскер - власуљар 1 35.24
20 Медицинска школа ЗА медицински техничар 1 1 72.72
21 Медицинска школа ПК педијатријска сестра 1 1 89.06
22 Медицинска школа БГ фармацеутски техничар 1 1 92
23 Гимназија КЊ општи 1 1 38.64
24 Гимназија БГ природно-математички 1 1 82.5
25 Пољопривредна школа АЛ ветеринарски техничар 1 1 61.8
26 Средња школа СБ туристички техничар 1 1 58.56
27 Економска школа ШТ правни техничар 1 1 76.52
164
Председник школске уписне комисије, Аца Крстић
Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3
 


 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |