Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Одељењске старешине

 

        РАЗРЕДНА  НАСТАВА

 

         ПРЕДМЕТНА   НАСТАВА

 

 

 

 

 

 

 

1

I1

Драгица Николић

 

1

V1

Нада Ловић

2

I2

Данијела Ристић

 

2

V2

Мирјана Свеозаревић

3

I3

Иван Алексић

 

3

V3

Оливера Тикић

4

I4

Зорица Савић

 

4

V4

Ивана Радовић

5

I5

Тања Шушњић

 

5

V5

Горан Ранђеловић

6

I6

Јелена Коблишка

 

6

V6

Наташа Марковић Стевановић
7 I7
Даница Живић
     

 

 

 

 

 

 

 

7

II1

Јелена Матејевић

 

7

VI1

Јелена Тошић

8

II2

Ненад Марковић

 

8

VI2

Биљана Филиповић

9

II3

Славица Младеновић

 

9

VI3

Славољуб Динић

10

II4

Јелица Петровић

 

10

VI4

Спасена Величковић

11

II5

Виолета Николић

 

11

VI5

Саша Јовановић

12

II6

Соња Јовићевић

 

12

VI6

Драган Блечић
13 II7 Лалица Марјановић   13   VI7 Митра Ненадов

 

   

 

 

 

 

 14

III1

Весна Савић

 

14

VII1

Живана Ишљамовић

15

III2

Срђан Ристић

 

15

VII2

Љиљана Андрејић

16

III3

Мирјана Живић Тодоровић

 

16

VII3

Верица Веселиновић

17

III4

Љиљана Стојановић

 

17

VII4

Анђела Царевић

18

III5

Валентина Ђорђевић

 

18

VII5

Весна Петровић

19

III6

Смиљева Манчић

 

19

VII6

Божидар Стошић

 

 

 

 

 

 

 

20

IV1

Јелена Ђикић

 

20

VIII1

Милева Цекић

21

IV2

Јелена Радуловић

 

21

VIII2

Радомир Станковић

22

IV3

Милица Ђурић

 

22

VIII3

Оливера Стојановић

23

IV4

Маја Икодиновић

 

23

VIII4

Марина Николић

24

IV5

Драганка Стојев

 

24

VIII5

Небојша Пужић

25

IV6

Миодраг Плавшић

 

25

VIII6

Драгица Деспотовић
              

Одељењски старешина

Час одељењског старешине је за ступљен у распореду часова са једним часом недељно.

Сваки Одељењски старешина ће сачинити свој план и програм рада на почетку школске године, у складу са обавезним темама.

Обавезне теме по разредима ће одредити педагог школе, уз консултације са осталим стручним сарадницима, помоћником директора и директором школе .            

ОБАВЕЗНЕ ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

1.        РАЗРЕД

Први сусрет  и упознавање, култура опхођења и понашања, учење и рад у родитељском дому, припрема за Дан школе, негујемо другарство и пријатељство, припрема за Светосавске свечаности, чување и заштита животне средине, моја породица, понашање у саобраћају, прослава славе Св. Василије Острошки, хуманитарна и сабирна акција, дружеење са природом ( посета, излет, шетња)

2.        РАЗРЕД

Упознавање ученика са програмским садржајима, нормама понашања и рада у школи, уређење ентеријера учионице, како учити, радити и штедети, оплемењивање међуљудских односа: развијање навика љубазности, гостољубивости међу друговима и другарицама, однос према родитељима и старијим лицима, припрема за обележавање Дана школе, моје радно место и радни дан, припрема за обележавање празника Свети Сава, прослава славе Св. Василије Острошки, неговање другарства и солидарности између девојчица и дечака, организовање помоћи у учењу и раду ученицима који су због болести изостајали са наставе

3.        РАЗРЕД

Конституисање ОЗ, неговање навика љубазности према друговима и старијима, Дан школе, како се понашамо у школи и на улици, Свети Сава, разговор о односима у одељењу, толеранција уи уважавање, приредба за маме и баке, Св. Василије Острошки, разговор о непожељним особинама

4.        РАЗРЕД

Васпитање, другарство и међусобна солидарност, културно понашање на јавном месту, неговање осећања дужности, доследности и одговорности у реализовању одлука одељењске заједнице, васпитање другарства и међусобне солидарности између дечака и девојчица, развијање потребе ученика за културне и образовне вредности, предпубертетски период и како се манифестује – предавање за родитеље, прослава славе Св. Василије Острошки, како гледамо ТВ, шта гледамо, колико и када, како да чувамо своје здравље ( опасности од алкохола, пушења и дроге) , Дан школе

5.        РАЗРЕД

Организовање одељењског колектива ученика, кућни ред школе, едукација деце о болестима зависности, принципијелност – зато што те волим не могу да дозволим да грешиш, Дан школе, другарство у одељењу, критика и самокритика, саветодавни рад са ученицима који показују посебне склоности у раду, лепо понашање у школи и на улици, Св. Сава , однос према животној средини, поштовање и неговање достојанства личности, однос ученик – наста вник, решавање конфликта међу ученицима, Св. Василије Острошки, чување здравља и унапређење радне и животне средине,  

6.        РАЗРЕД

Упознавање са правилима понашања у школи и са годишњим програмом рада, психомоторне промене у пубертету (разговор са лекаром и психологом школе), Дан школе, помоћ у примени ефикаснијих облика учења – разговор са педагогом, Свети Сава, неговање културног понашања код ученика, разговор са ученицима о алкохолизму, пушењу и дрогирању, Св. Василије Острошки, разговор са ученицима који често изостају са наставе, другарство у нашој одељењској заједници

 7.        РАЗРЕД

Анализа правилника о понашању ученика у школи, Ученички парламент, психомотрне промене у пубертету, разговор са лекаром и психологом школе, Дан школе, оплемењивање међуљудских односа, Свети Сава, организовање предавања о алкохолизму, пушењу и дрогирању, Св. Василије Острошки, шта ученици цене а шта не у систему и организацији рада школе, како да препознам искреног пријатеља

8.        РАЗРЕД

Организација одељењског колектива ученика, Ученички парламент, саветодавна помоћ ученицима са тешкоћама у раду, професионална оријентација ученика, интересовање за поједина занимаања, Дан школе, ритам дневног и седмичног рада, разговор са педагогом школе, усмеравање активности ученика који показују запажене резултате у раду, предавање о штетности алкохола, цигарета и дроге, право  и лажно другарство – негативна солидарност, разговор са представницима средњих школа о занимањима, Св. Василије Острошки, матурско вече

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 


 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |