Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Упис ученика у средње школе
школске 2010/2011. године

 

 Упис у средње школе - извештајОд 161 ученика осмог разреда квалификациони испит је полагало 157 ученика.

Сви ученици су положили испит. По критеријуму 5 + 5 положило је 147 ученика. Просечан укупни број поена је 31,12: 15,58 из математике и 15,54 из српског. Преко пријемних испита уписано је 6 ученика. Школе ван територије Града Ниша уписала су 4 ученика. Трогодишње школе је уписало 3 ученика.

број ученика
1 Гимназија Светозар Марковић  природно-математички 11 18
друштвено-језички 5
специјално математичко 1
специјално физика 1
2 Гимназија Бора Станковић природно-математички 16 19
информатички 3
3 Гимназија Стеван Сремац природно-математички 2 6
друштвено-језички 4
4 Гимназија 9. Мај општи 3
5 Уметничка    4
6 Медицинска школа фармацеутски техничар 3 11
физиотерапеутски техничар 1
медицинска сестра - техничар 3
стоматолошка сестра 1
козметички техничар 1
педијатријска сестра 1
лабораторијски техничар 1
7 Административно биротехничка школа пословни администратор 4 15
службеник осигурања 4
правни техничар 7
8 Економска школа финансијски техничар 7 21
банкарски службеник 1
економски техничар 13
9 Угоститељско - туристичка школа угоститељски техничар 2 5
кулинарски техничар 2
кувар 1
10 Трговинска школа трговински техничар 1 3
аранжер у трговини 2
11 Грађевинска школа Неимар грађевински техничар за високоградњу 3 6
геодетски техничар - геометар 2
грађевински техничар за хидроградњу 1
12 Машинско техничка школа 15. мај техничар за компујетрско конструисање 1 1
13 Машинска школа саобраћајно-транспортни техничар 2 5
техничар за компјутерско управљање 2
кондуктер у железничком саобраћају 1
14 Електротехничка школа Никола Тесла техничар мехатронике 4 17
електротехничар рачунара 7
електротехничар електронике 2
електротехничар за расхладне уређаје 4
15 Електротехничка школа Мија Станимировић аутоелектричар 1 8
администратор рачунарских мрежа 1
електротехничар мултимедија 3
електротех. За електронику на возилима  2
електротехничар телекомуникација 1
16 Техничка школа 12. фебруар техничар друмског саобраћаја 3 5
машински техничар моторних возила 1
возач моторних возила (III) 1
17 Прехрамбено хемијска школа техничар за инд.фармацеутску технологију 3 9
техничар заштите животне средине 2
техничар за рециклажу 2
прехрамбени техничар 1
хемијско-технолошки техничар 1
18 Гимназија Пирот информатички смер 1 1
19 Железничка техничка школа Београд техничар за техничко колске делатности 1 1
20 Медицинска школа Београд фармацеутски техничар 1 1
21 Алексиначка гимназија друштвено-језички 1 1
22 Војна гимназија Београд   1 1
Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880; 018/217-321, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3
 


 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |