Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Савет родитеља

 

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, који се бира на родитељском састанку  на почетку школске године.

План и програм рада Савета родитеља за нову школску годину предлаже директор уз консултације са помоћником директора, стручним сарадницима и представницима родитеља у Школском одбору.

У раду Савета родитеља учествују директор, помоћник директора, стручни сарадници, а могу учествовати  и друга лица.

На свакој седници директор информише Савет родитеља  о раду школе између две седнице, а психолог школе о стању безбедности у школи.

Представници родитеља у Школском одбору су :

·         Предраг Ковачевић

·         Ивана Анђелковић

·         Златибор Анђелковић

Поред седница предвиђених планом и програмом, у случају потребе  могу бити заказане и ванредне седнице.

Позиви и материјал за седнице се достављају члановима Савета родитеља по правилу преко ученика.

 

Састав савета родитељаМане Наранчић
ПредседникГоран Лазаревић
Потпредседник

   

ПЛАН И ПРОГРАМ

СЕПТЕМБАР

 1. Конституисање Савета родитеља
 2. Усвајање плана и програма рада Савета родитеља
 3. Излети, екскурзије и настава у природи, формирање комисија за избор агенција
 4. Изборни предмети
 5. Правилник о безбедности ученика, осигурање ученика
 6. Правилник о понашању у школи, отворена врата
 7. Хуманитарне и остале акције ученика школе

НОВЕМБАР

 1. Успех и дисциплина ученика на крају првог  класификационог периода
 2. Извештај о изведеним излетима и екскурзијама 
 3. Ученички динар, набавка лектире за школску библиотеку
 4. Извештај логопеда о извршеној тријажи ученика првог разреда
 5. Дан школе  - 29. Новембар

ЈАНУАР

 1. Успех  и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 2. Школска слава – Свети Сава
 3. Такмичења ученика, припреме
 4. Информација о спровођењу Развојног плана

АПРИЛ

 1. Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 2. VIII разред - квалификациони испит, избор представника родитеља за дежурство
 3. VIII разред - прослава матурске вечери
 4. Слава  МК ,, Медиана “ - Св. Василије Острошки

ЈУН

 1. Такмичења ученика, додела награда најбољим ученицима
 2. Успех и дисциплина ученика на крају школске године
 3. Извештај о упису ученика у први разред средње школе
 4. Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи
 5. Усвајање плана и програма екскурзија за наредну школску годину
 6. Извештај о коришћењу средстава родитеља
 7. Извештај о спровођењу Развојног плана
 8. Предлози за побољшање функционисања Савета родитеља за наредну школску годину

 

 

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880; 018/217-321, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |