Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Одељењске старешине

 

        РАЗРЕДНА  НАСТАВА

            ПРЕДМЕТНА   НАСТАВА

I1

Миодраг Плавшић

V1

Небојша Пужић

I2

Јелена Радуловић

V2

Драгица Деспотовић

I3

Драганка Стојев

V3

Милева Цекић

I4

Маја Икодиновић

V4

Оливера Стојановић

I5

Јелена Ђикић

V5

Љубиша Стојиљковић

I6

Милица Ђурић

V6

Марина Николић

II1

Драгица Николић

VI1

Марија Полимац

II2

Данијела Ристић

VI2

Мирјана Светозаревић

II3

Иван Алексић

VI3

Александар Петровић

II4

Зорица Савић

VI4

Ивана Радовић

II5

Тања Шушњић

VI5

Горан Ранђеловић

II6

Јелена Коблишка

VI6

Вера Анђелковић

II7

Даница Живић

 

 

VII1

Славица Нишић

III1

Јелена Матејевић

VII2

Братислав Милошевић

III2

Ненад Марковић

VII3

Славољуб Динић

III3

Славица Младеновић

VII4

Спасена Величковић

III4

Виолета Николић

VII5

Саша Јовановић

III5

Соња Јовићевић

VII6

Драган Блечић

III6

Лалица Марјановић

VII7

Митра Ненадов 

 

 

IV1

Весна Савић VIII1

Живана Ишљамовић

IV2

Срђан Ристић

VIII2

Љиљана Андрејић

IV3

Мирјана Живић Тодоровић

VIII3

Верица Веселиновић

IV4

Љиљана Стојановић

VIII4

Анђела Царевић

IV5

Валентина Ђорђевић

VIII5

Весна Петровић

IV6

Јелена Плавшић

VIII6

Радомир Станковић

   

 

Одељењски старешина

Час одељењског старешине је заступљен у распореду часова са једним часом недељно. Сваки Одељењски старешина ће сачинити свој план и програм рада на почетку школске године, у складу са обавезним темама.

Обавезне теме по разредима ће одредити педагог школе, уз консултације са осталим стручним сарадницима, помоћником директора и директором школе.


ОБАВЕЗНЕ ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

 

  1. РАЗРЕД

Први сусрет  и упознавање, култура опхођења и понашања, учење и рад у родитељском дому, припрема за Дан школе, негујемо другарство и пријатељство, припрема за Светосавске свечаности, чување и заштита животне средине, моја породица, понашање у саобраћају, прослава славе Св. Василије Острошки, хуманитарна и сабирна акција, дружеење са природом ( посета, излет, шетња)

  1. РАЗРЕД

Упознавање ученика са програмским садржајима, нормама понашања и рада у школи, уређење ентеријера учионице, како учити, радити и штедети, оплемењивање међуљудских односа: развијање навика љубазности, гостољубивости међу друговима и другарицама, однос према родитељима и старијим лицима, припрема за обележавање Дана школе, моје радно место и радни дан, припрема за обележавање празника Свети Сава, прослава славе Св. Василије Острошки, неговање другарства и солидарности између девојчица и дечака, организовање помоћи у учењу и раду ученицима који су због болести изостајали са настав 

  1. РАЗРЕД

Конституисање ОЗ, неговање навика љубазности према друговима и старијима, Дан школе, како се понашамо у школи и на улици, Свети Сава, разговор о односима у одељењу, толеранција уи уважавање, приредба за маме и баке, Св. Василије Острошки, разговор о непожељним особинама

  1. РАЗРЕД

Васпитање, другарство и међусобна солидарност, културно понашање на јавном месту, неговање осећања дужности, доследности и одговорности у реализовању одлука одељењске заједнице, васпитање другарства и међусобне солидарности између дечака и девојчица, развијање потребе ученика за културне и образовне вредности, предпубертетски период и како се манифестује – предавање за родитеље, прослава славе Св. Василије Острошки, како гледамо ТВ, шта гледамо, колико и када, како да чувамо своје здравље ( опасности од алкохола, пушења и дроге) , Дан школе

  1. РАЗРЕД

Организовање одељењског колектива ученика, кућни ред школе, едукација деце о болестима зависности, принципијелност – зато што те волим не могу да дозволим да грешиш, Дан школе, другарство у одељењу, критика и самокритика, саветодавни рад са ученицима који показују посебне склоности у раду, лепо понашање у школи и на улици, Св. Сава , однос према животној средини, поштовање и неговање достојанства личности, однос ученик – наста вник, решавање конфликта међу ученицима, Св. Василије Острошки, чување здравља и унапређење радне и животне средине,

  1. РАЗРЕД

Упознавање са правилима понашања у школи и са годишњим програмом рада, психомоторне промене у пубертету (разговор са лекаром и психологом школе), Дан школе, помоћ у примени ефикаснијих облика учења – разговор са педагогом, Свети Сава, неговање културног понашања код ученика, разговор са ученицима о алкохолизму, пушењу и дрогирању, Св. Василије Острошки, разговор са ученицима који често изостају са наставе, другарство у нашој одељењској заједници

  1. РАЗРЕД

Анализа правилника о понашању ученика у школи, Ученички парламент, психомотрне промене у пубертету, разговор са лекаром и психологом школе, Дан школе, оплемењивање међуљудских односа, Свети Сава, организовање предавања о алкохолизму, пушењу и дрогирању, Св. Василије Острошки, шта ученици цене а шта не у систему и организацији рада школе, како да препознам искреног пријатеља

  1. РАЗРЕД
Организација одељењског колектива ученика, Ученички парламент, саветодавна помоћ ученицима са тешкоћама у раду, професионална оријентација ученика, интересовање за поједина занимаања, Дан школе, ритам дневног и седмичног рада, разговор са педагогом школе, усмеравање активности ученика који показују запажене резултате у раду, предавање о штетности алкохола, цигарета и дроге, право  и лажно другарство – негативна солидарност, разговор са представницима средњих школа о занимањима, Св. Василије Острошки, матурско вече

Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш
 


 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880; 018/217-321, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисака Повратак на насловну страну |