Навигациони мени (да/не)Повратак на насловну страну |



ОШ ,,Душан Радовић”, Ниш

Ученички парламент

 

Парламент чине представници одељења ученика  VII  и VIII разреда.

Одељењски представници су председник одељењске заједнице и још један ученик, кога бира одељењска заједница. У случају изрицања васпитно-дисциплинских мера према парламентарцу, биће извршена замена, а на иницијативу одељењског старешине.

Парламент се бира на почетку сваке школске године и има свог председника и потпредседника.

По правилу председник парламента је ученик осмог, а потпредседник седмог разреда.

У раду парламента учествују директор, помоћник директора, психолог, педагог и логопед школе.

Представник парламента учествује у раду Школског одбора без права одлучивања.

Председник парламента учествује у раду Ученичког парламента Града Ниша.

Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада школе.

 
Састав ученичког парламента
:

VII1   Ксенија
Мујчевић
  Сара
Лисинац
           
VII2   Јована
Николић
  Марко Цветковић
           
VII3   Лазар
Суботић
   
           
VII4   Александра Раичевић   Марија
Антић
           
VII5   Војислав
Илић
  Андрија Јовановић
           
VII6        
           
VII7   Јана
Алексић
   
           
VIII1   Стеван Павловић   Антонио
Ђорђевић
           
VIII2   Јована Николић   Андрија Стојановић
           
VIII3   Наталија
Јанковић
  Маја Стаменковић
           
VIII4   Марија Ђорђевић   Лазар Живадиновић
           
VIII5   Сара Милановић   Емилија
Рајковић
           
VIII6   Милица Радосављевић   Војин
Кртолица
           

 

Програм рада ученичког парламента::

 

Септембар

 • Усвајање плана и програма рада
 • Конституисање парламента
 • Правила понашања ученика, упознавање са правилником (подела правилника)
 • Безбедност у школи, упознавање са правилником (подела правилника)
 • Договор о начину коришћења школског разгласа
 • Кућни ред спортске хале

Новембар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
 • Однос ученик - наставник
 • Дан школе - ликовни и литерарни конкурс,
 • Хуманитарне и остале акције
 • Посета биоскопу

Фебруар

 • Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
 • Такмичења ученика
 • Договор око прославе матурске вечери, избор ресторана
 • Припреме за квалификациони испит
 • Припреме за школску славу – Свети Сава

Април

 • Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
 • Припреме за славу МК ,,Медиана “  - Василије Острошки
 • Договор око прославе другарске вечери
 • Припреме за квалификациони испит

Мај

 • Квалификациони испит, припремна настава – организација испита
 • Остварени резултати на такмичењима
 • Закључци о изведеним екскурзијама
 • Матурско вече и прозивка за ученике осмог разреда
 • Рад парламента у школској 2010/11. години – закључци и смернице за даљи рад

 

 





Основна школа ,,Душан Радовић”, Ниш


















 

www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880; 018/217-321, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 
 
  Књига утисакаПовратак на насловну страну |