Навигациони мени (да/не) Повратак на насловну страну |


ПЕНЗИОНЕРИ



 



Милорад Новковић
директор

 

 

Јелица Петровић
учитељ



Милунка Ђорђевић
библиотекар

 

 

Гордана Велимировић
наставник историје



Мирко Лукони
помићни радник



Радмила Станковић
наставник историје



Олгица Миленковић
наставник разредне
наставе



Радунка Веселиновић
наставник разредне наставе

 



Верица Живковић
наставник биологије



Велимир Живковић
наставник српског језика



Љубица Јовановић
наставник физике

 

Радмила Голубовић
учитељ

 



Вељко Тошић
учитељ



Јаворка Николић
помоћни радник



Југослав Јовановић
мајстор



Мирјана Станковић
наставник енглеског језика

 



Драгомир Марковић
професор српског језика


Надица Спасић
наставник математике


Градимир Тодоровић
учитељ
 


Нада Ристић
 учитељ


Радован Крстић
наставник историје
 

Градимирка Величковић
наставник математике


Добрила Миленковић
наставник хемије


Антица Николов
учитељ
 


Радмила Поповић
медијатекар
 

Зорица Павловић
наставник разредне наставе


Марко Чимбуровић
наставник биологије


Ружица Илић
наставник математике


Јелка Костић
педагог


Драган Манчић
наставник физике


Анка Божић
помоћни радник


Смиљева Манчић
учитељ

 


Љубинка Марковић
помоћни радник

 
   


www.dusanradovic.edu.rs, Ђердапска 45, Ниш, тел/факс. 018/206-880; 018/217-321, office@dusanradovic.edu.rs, Стат: 1 2 3

 

 























 
 

  Књига утисака Повратак на насловну страну |