Предметна настава

Наставници српског језика

Анита Ђорђевић- професор српског језика и грађанског васпитања


Јелица Петровић - професор српског језика


Марија Полимац- професор српског језика


Наташа Марковић Стевановић- професор српског језика


Верица Веселиновић- професор српског језика


Драган Блечић- професор српског језика и грађанског васпитања


Ивана Алексић- професор грађанског васпитања


Милена Биберовић- професор веронауке


Ивана Обрадовић- професор грађанског васпитања


Наставници страних језика

Анђела Царевић- професор енглеског језика


Марина Николић- професор енглеског језика


Данијела Рајковић- професор енглеског језика


Славица Нишић- професор енглеског језика


Мирјана Светозаревић- професор енглеског језика


Невена Томић Стојановић - професор енглеског језика


Александра Милановић - професор италијанског језика


Јелена Јелић- професор италијанског језика


Јасмина Бођанац Дудић- професор немачког језика


Миљана Павловић- професор немачког језика


Јована Петровић- професор немачког језика


Марија крстић- професор енглеског језика


Младен Ковачевић- професор немачког језика


Соња Нинковић-Стојановић - професор немачког језика


Зорана Стојиљковић- професор енглеског језика


Наставници информатике и рачунарства и ТИО-а

Катарина Ракоција- професор информатике и рачунарства


Миљана Марушић- мастер професор технике и информатике


Маријана Бачанин- професор техничког и информатичког образовања


Саша Јовановић- професор техничког и информатичког образовања


Зорица Ивановић- професор техничког и информатичког образовања


Ивана Матејић- професор информатике и рачунарства


Томе Ђоргиевски- професор техничког и информатичког образовања