Предметна настава

Наставници српског језика

Анита Ђорђевић- професор српског језика


Јелица Петровић - професор српског језика


Марија Полимац- професор српског језика


Наташа Марковић Стевановић- професор српског језика


Верица Веселиновић- професор српског језика


Драган Блечић- професор српског језика


Ивана Алексић- професор грађанског васпитања


Милош Станојевић - наставник веронауке


Наставници страних језика

Анђела Царевић- професор енглеског језика


Марина Николић- професор енглеског језика


Мимица Петровић Радовановић - професор енглеског језика


Славица Нишић- професор енглеског језика


Невена Томић Стојановић - професор енглеског језика


Јелена Јелић- професор италијанског језика


Јасмина Бођанац Дудић- професор немачког језика


Миљана Павловић- професор немачког језика


Слађана Васовић - професор енглеског језика


Наставници информатике и рачунарства и ТИО-а

Миљана Марушић- мастер професор технике и информатике


Маријана Бачанин- професор техничког и информатичког образовања


Саша Јовановић- професор техничког и информатичког образовања