Наставници информатике и рачунарства и ТИО-а

Миљана Марушић

Професор технике и информатике

Маријана Бачанин

Професор техничког и информатичког образовања

Саша Јовановић

Професор техничког и информатичког образовања

Томе Ђоргиевски

Професор техничког и информатичког образовања

Љиљана Ђоргиевски

Професор технике и информатике

Весна Божовић

Професор техничког и информатичког образовања

Ивана Матејић

Професор информатике и рачунарства

Милица Благојевић

Професор информатике и рачунарства

Милица Живановић

Професор информатике и рачунарства

Наставници музичке и ликовне културе

Кирил Котевски

Професор музичке културе

Емилија Миленковић

Професор музичке културе

Небојша Пужић

Професор музичке културе

Драган Тасић

Професор музичке културе

Мартин Митић

Професор музичке културе

Ана Милошевић

Професор ликовне културе

Дарко Ђорђевић

професор ликовне културе

Марина Митровић Младеновић

Професор ликовне културе

Наставници историје, географије и биологије

Драгица Деспотовић

Наставник историје

Оливера Тикић

Професор историје

Дејан Алексић

Професор историје

Милена Живановић

Професор историје

Тања Антанасијевић

Професор географије

Ален Стевановић

Професор географије

Марко Ђорђевић

Професор географије

Бојан Кравец

Професор географије

Јелена Цветковић

Професор биологије

Љиљана Андрејић

Професор биологије

Биљана Филиповић

Професор биологије

Наставници физике и хемије

Вера Анђелковић

Професор физике

Братислав Милошевић

Професор физике

Градимир Стојановић

Професор физике

Тања Крстић

Професор хемије

Сања Николић

Професор хемије

Сабрина Стаменковић

Професор хемије

Наставници физичког васпитања

Горан Ранђеловић

Професор физичког васпитања

Иван Димитријевић

Професор физичког васпитања

Мирољуб Богдановић

Професор физичког васпитања

Славољуб Динић

Професор физичког васпитања

Професори верског и грађанског васпитања

Ивана Алексић

Професор грађанског васпитања

Душан Величковић

Професор грађанског васпитања

Александра Арсић

Професор грађанског васпитања

Бојан Кравец

Професор грађанског васпитања

Милош Станојевић

Професор верске наставе

Language »