Тим за праћење превентивних мера у шолама

Тим за праћење превентивних мера у шкиолама  донео је одлуку да се 13.09. 2021. прелази на други модел. Одлука Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа

По ово моделу за ученике I циклуса, од I-IV разреда као и за ученике V и VI  разреда настава се реализује непосредно у школи за све ученике истовремено.

За ученике VII и VIII разреда настава се организује комбиновањем непосредне насраве и наставе на даљину кроз комбинован модел. 

У понедељак 13.09.2021. год. у ОШ „Душан Радовић“, за ућенике VII и VIII разреда,  непосредна настава у школли  се реализује за групу А док је група Б ради на даљину. Грпе се наизменично смењују сваког дана. Група која је на даљину прати наставу у реалном времену преко система за учење на даљину. Часови трају 45 минута.

Language »