Организација рада школе од 07.02.2022.

У прилогу достављамо допис о организацији рада школа у наредној седмици. 
Обавештавамо вас да се припремају измене и допуне календара образовно-васпитног рада за основну и средњу школу за школску 2021/2022. годину. 
Language »