Превенција дигиталног насиља

Дигиталне технологије су део културног окружења у коме наша деца одрастају, па је на нама одговорност да их научимо како да их користе, како да им дигиталне технологије служе за учење, комуникацију, повезивање са светом. Зато је потребно да и родитељи, васпитачи и учитељи поседују одговарајући ниво информатичке, информационе, дигиталне и медијске писмености; да познају модерне концепте, методе и алате који претпостављају смислену употребу дигиталних технологија у складу са узрастом деце. Деца на све ранијем узрасту почињу да користе интернет, а родитељи, васпитачи и учитељи не поседују одговарајуће компетенције да подрже на прави начин њихово одрастање у новом дигиталном окружењу.

Професионална оријентација

Сајт посвећен професијоналној оријентацији.
Уређују: ТИМ ЗА ПО

Пројекти ученика и наставника

Душан Радовић

Уређују: Марија Полимац и Наташа Марковић Стевановић

Смехотворци

Уређујe: Наташа Марковић Стевановић

Саобраћајна секција

Уређују: Миљана Марушић и Маријана Бачанин

Language »