Руководство, стручна служба и стручни сарадници

Миодраг Плавшић

Директор школе

Мирјана Живић Тодоровић

Помоћник директора

Јелена Божић

Педагог

Ана Тодоровић

Психолог

Олгица Ћирковић

Логопед

Светлана Жакула

Шеф рачуноводства

Владислава Петровић

Секретар

Жаклина Стојановић

Благајник

Виолета Тодоровић

Административни радник

Душица Станковић

Библиотекар

Милица Стојановић

Административни радник

Language »