Савет родитеља

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења који се бира на родитељском састанку на почетку школске године.

План и програм рада Савета родитеља за нову школску годину предлаже директор уз консултације са помоћником лиректора, стручним сарадницима и представницима родитеља у Школском одбору.

У раду Савета родитеља учествују директор, помоћник директора, стручни сарадници, а могу учествовати и друга лица.

На свакој седници директор информише Савет родитеља о раду школе између две седнице. а психолог школе о стању безбедности у школи.

Записник води лице које овласти директор школе. Поред седница предвиђених планом и програмом, у случају потребе могу бити заказане и ванредне седнице.

Позиви и материјал за седнице се достављају члановима Савета родитеља по правилу.

Записници са седница Савета родитеља школске 2023/24.

Записници са седница Савета родитеља школске 2022/23.

Записници са седница Савета родитеља школске 2021/22.

Чланови Савета родитеља​

Члан 1

Члан 2

Члан 3

Language »