“ Формативно оцењивање од планирања до постизања исхода и циљева, уз помоћ дигиталне свеске” стручно усавршавање наставника

У суботу 25.07.2021. године наша школа у сарадњи са  Педагошким друштвом Србије, угостила је колеге из ОШ ,,Бранко Миљковић”, Ниш, ОШ,, Сретен Младеновић”, Ниш, ОШ ,, Иван Горан Ковачић”, Нишка Бања и ОШ ,,Бранко Радичевић”, Грабовац, на заједничком семинару, на тему: “ Формативно оцењивање од планирања до постизања исхода и циљева, уз помоћ дигиталне свеске”.

Language »