Јавне набавкe

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. годину.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1. Измена конкурсне документације
2. Измена конкурсне документације
3. Измена конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Language »