بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
rsz_rsz_gsr
Уна Димитријевић – Градска смотра рецитатора
16/05/2017
te
Републичко такмичење- енглески језик
16/05/2017

Такмичење из српског језика

rsz_rsz_ts

На опстинском и окрузном такмицењу из српског језика и језичке културе, уценица V5 разреда, Петра Костић освојила је прво место и максималан број бодова.