بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
rsz_20171214_133445
Читалачки клуб
22/12/2017
1
Акција сађења јелке у дворишту школе
22/12/2017

Резултати конкурса за најлепшу песму о школи

pesma

На конкурсу ученика 6.разреда за најлепшу песму о нашој школи, победила је песма уценице Анђелије Мировић  6-5
организатор активности: Анита Ђорђевић, наставница српског језика

Песму можете прочитати и преузети овде.