بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
rsz_poster-page-001
Промоција специјализованих ИТ одељења у ОШ “Душан Радоавић”
23/04/2018
IMG-20180422-WA0009
Посета пријатељској школи у Видину
25/04/2018

Календар и правилник о упису у средњу школу за 2018/2019.

upis_u_srednje_skole

Календар уписник активности за 2018/2019. можете погледати овде KALENDAR-AKTIVNOSTI-OBJAVLJIVANJE-110418.

Правилник о упису у средњу школу за 2018/2019. можете погледати овде PRAVILNIK-O-UPISU-U-SREDNJU-SKOLU-ZA-SAJT-290318.

Све званичне информације везане за упис у среднју школу за ову годину можете наћи на званичном сајту МПНТР на адреси http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-2018-19/

 

KALENDAR-AKTIVNOSTI-OBJAVLJIVANJE-110418-page-001 KALENDAR-AKTIVNOSTI-OBJAVLJIVANJE-110418-page-002

KALENDAR-AKTIVNOSTI-OBJAVLJIVANJE-110418-page-003