بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
sto-pedija
Радно втреме стоматолошке и педијатриске амбуланте у ОШ “Душан Радовић”
19/09/2018
sdr
Обележавање Светског дана туризма у ОШ “Душан Радовић”
01/10/2018

Европски дан страних језика у ОШ “Душан Радовић”

rsz_1img_20180926_110653

У нашој школи је 26.9.2018. обележен Европски дан језика. Организација и припрема су поверене активу наставника страних језика, као и активу наставника српског језика, уз активну помоћ саме школе. Извођачи програма, презентери и носиоци програма су били ученици V и VII разреда наше школе, на чији рад и залагање смо изузетно поносни.

Овај дан је обележен и уз помоћ Француског института Ниш, Америчког кутка Ниш и ЕУ Info point Ниш.

Циљ нам је био стимулисање учења што више језика у свакој животној доби, те постизање већег међукултурног разумевања.

Захваљујемо се свима који су допринели обележавању Дана језика у нашој школи.

 

Наставнице енглеског језика: Нишић Славица, Николић Марина;

Наставнице немачког језика: Јасмина Бођанац Дудић, Марија Стојановић;

Наставница италијанског језика: Јелена Јелић

Наставница српског језика: Анита Ђорђевић

rsz_img_20180926_133858 rsz_img_20180926_175322

rsz_1img_20180926_103408rsz_sj3

rsz_img_20180926_131936 rsz_img_20180926_131821 rsz_img_20180926_110738 rsz_img_20180926_110743 rsz_img_20180926_110755 rsz_img_20180926_110802_burst001_cover rsz_img_20180926_110811 rsz_img_20180926_110820 rsz_img_20180926_110939 rsz_img_20180926_111248rsz_img_20180926_111329 rsz_img_20180926_111322 rsz_img_20180926_114324 rsz_img_20180926_115222 rsz_img_20180926_115243 rsz_img_20180926_121733 rsz_img_20180926_121750