بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
naj-dugari
Нај-другари 2018.
03/12/2018
dav
Поводом Дана школе посета ученика ОШ „Иван Вазов“ из Видина
07/12/2018

150 година од рођења Михајла Петровића Аласа

rsz_dsc_0397

Поводом 150 година рођења нашег чувеног математичара, стручно веће наставника математике, а поводом Дана школе је организовало Угледни час 30.11.2018.
Подсетили смо се најбитних чињеница у вези са њим, а на крају је је био и одржан квиз две екипе. Часу су присуствовали заинтересовани ученици, као и стручни сарадници и директор школе.

rsz_dsc_0390 rsz_dsc_0385 rsz_dsc_0392 rsz_dsc_0393 rsz_dsc_0400 rsz_dsc_0401 rsz_dsc_0398 rsz_dsc_0383