بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
IMG_20181228_193003
Изабране најбоље уређене учионице
03/01/2019
rsz_20181220_133120
Читалачки клуб
30/01/2019

Наставница Наташа Марковић Стевановић освојила друго место у категорији методичких припрема из области филологије

Natasa-nagrada

На Светосавској академији на Филозофском факултету у Нишу, одржанoj 29. јануара 2019. године, комисија за оцену приспелих методичких припрема из области српске филологије, страних филологија и друштвено-хуманистичких наука, у категорији методичких припрема из области филологије  наставника основних и средњих школа наградила је:

  1. место: Марију Црвенко, Савремена гимназија, Београд
  2. место: Наташу Марковић Стевановић, ОШ „Душан Радовић“ Ниш
  3. место: Милену Милошевић, ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац

Методичка припрема за час српског језика послужила је као основа за пројекат „На скривено те водим место“ у коме су учествовале наставнице: Оливера Тикић (историја), Маријана Бачанин (техника и технологија), Јелена Цветковић (биологија),Тања Антанасијевић (географија) и Наташа Марковић Стевановић (српски језик). Угледни час  је презентован уочи Дана школе 26.11.2019. године. Презентацију су извели ученици VI 4.

Опширније о овом догађају у извештају.