بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
rsz_20181220_133120
Читалачки клуб
30/01/2019
Седница Школског одбора 25.02.2019. у 19:00
15/02/2019

Пилот пројекат “Безбедан интернет за све”

rsz_ivan_7

Пилот пројекат “Безбедан интернет за све” је реализован са ученицима и родитељима ученика 1. и 2. разреда у току  1.полугодишта. У оквиру пројекта реализовано је неколико радионица на којима су пуштане презентације:

  • Улога родитеља 21.века (прва радионица) коју можете погледати овде.
  • Дигитално писмен, дигитално безбедан (друга радионица) коју можете погледати овде.
  • Безбедност на интернету (трећа радионица) коју можете погледати овде.
  • Смислена употреба технологије (четврта радионица) коју можете погледати овде.
  • Креативна употреба паметних телефона и таблет рачунара (радионица за децу и родитеље) коју можете погледати овде.
  • Безбедност интернета за целу породицу (радионица за децу и родитеље) коју можете погледати овде.

Део атмосвере са радионица можете доживети преко слика.

rsz_ivan_aleksic3 rsz_ivan_5 tanja susnjic 3 jelena kobliska 3 jelena radulovic