بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
Продужен зимски распуст
15/02/2019
Угледни час енглеског језика “Heal the World”
24/02/2019

ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

ПОНЕДЕЉАК, 25. ФЕБРУАР 2019.

  • 8:00 – (ПРЕПОДНЕВНА) -ПАРНА СМЕНА
  • 14:00 – (ПОСЛЕПОДНЕВНА) – НЕПАРНА СМЕНА