بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
rsz_img_20190201_113517
Угледни час енглеског језика “Heal the World”
24/02/2019
upis I rayred
Упис у први разред
28/02/2019

AIESEC језичке радионице

rsz_img_20190214_122705

Од 14. јануара до 14. фебруара у нашој школи су се одржавале језичке радионице у организацији студентске асоцијације  AIESEC. 64 ученика подељено у четири узрасне групе, и укупно 12 термина недељно је похадјало ове језичко интеркултуралне радионице. Радионице је држала студенткиња енглеског језика из Кине Yiyun Yang. Кроз вежбе комуникације, ученици су стекли нова знања о географским одликама, култури и традицији Кине. Ученици су активно учествовали и у њима познатим темама као што су: решавање проблема, толеранција, једнакост полова и одрживи развој.

rsz_img_20190214_103241 rsz_img_20190214_103455 rsz_img_20190214_121447 rsz_img_20190214_122613