بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
Меморијални турнир Александар и Жарко Петровић
08/10/2019
Јавни час физичког васпитања поводом Дечје недеље!
10/10/2019

Прва седница Ученичких парламената нишких основних школа

У оквиру Дечије недеље, у четвртак, 3.10. 2019. у ОШ″ Краљ Петар I″, одржана је Прва седница Ученичких парламената нишких основних школа. Наши ученици су са наставницом Грађанског васпитања присуствовали овој седници, и са својим вршњацима дискутовали о важним темама за безбрижно школовање и детињство. Акценат је био на препознавању и сузбијању вршњачког насиља, нарочито дигиталног насиља. Ученици су разменили своја искуства и на тему односа ученика и наставника, свакодневних проблема у школском животу, и на крају истакли примере добре праксе у хуманитарним, културним, и другим ангажовањима ученика у локалној заједници.
Наставница : Ивана Алексић

ucenicki parlament ucenicki parlament 2