بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
rsz_img_20191010_105654
ЗДРАВА ХРАНА У СЛУЖБИ СВИХ ПРАВА ДЕЦЕ- угледни час
15/10/2019
IMG-c48b6d18dca8a72362f9c36bbb146860-V-min
Дечја недеља, последњи дан
15/10/2019

Дечја недеља, четврти дан

SL385423-min

Били смо вредни у данима пре почетка Дечје недеље, цртали на тему Да право свако – дете ужива лако и, ево, постављамо изложбу наших радова у великом ходнику. Има ту веома занимљивих радова, а да поставимо изложбу су нам помогли Дарко Ђорђевић, наставник ликовног и Иван Алексић, учитељ.

SL385422-min SL385423-min SL385424-min SL385426-min SL385428-min SL385429-min