Пријављивање за упис у специјализовано одељење Гимназије “9. мај” Ниш
18/05/2020
Специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за спорт у Нишу
25/05/2020

Припремна настава за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за историју и географију у Првој нишкој гимназији ”Стеван Сремац”

Како би се припремна настава за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за историју и географију

у Првој нишкој гимназији ”Стеван Сремац” успешно организовала на даљину, неопходно је да ШТО ПРЕ о томе обавестите све заинтересоване ученике завршног разреда како би школи на мејл доставили потребне податке (у прилогу).

историјско- географско одељење

позивно писмо