بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار
Сатница пријемних испита за школску 2020/2021.
08/06/2020
Конкурс и Допуна Конкурса за упис у средње школе – 11.јун 2020.
15/06/2020

Продужен рок за пријаву о намерама ученика за упис на образовне профиле по дуалном моделу

Обавештавамо Вас да је рок за пријаву о намери ученика за упис на образовне профиле по дуалном моделу продужен на понедељак 08. и 09.јуна 2020. године.

Из РУК-а смо добили обавештење да се продужава рок за предају пријава за упис дуалних одељења – рок за пријаву о намери ученика за упис на образовне профиле по дуалном моделу је продужен на понедељак и уторак 08. и 09. јуна 2020. године.

Рок у ком ће ученици у својим школама подносити пријаве (документа) за дуалне профиле је уторак, 9.јун. Ученик подноси три копије, од којих једна иде њему, друга школи, трећа иде у ОУК.
Школе ће имати обавезу да преко техничког сајта унесу све пријаве до среде 10.јуна до 15х.
Школе имају обавезу да трећу копију сваке пријаве доставе у ОУК тако што ће скениране оверене копије послати електронском поштом на upisnis@gmail.com до петка 12. јуна до 15h.

С обзиром да је за упис у школску 2020/2021. годину Конкурсом за упис ученика у средњу школу предвиђен одређен број места за упис у образовне профиле по дуалном моделу, утврђен је додатни поступак за пријаву о намери ученика који желе да упишу ова одељења. Овај поступак прописан је чл. 87-90. Правилника о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС”, број 76/20). Молимо вас да се упознате са наведеним члановима Правилника.

Молимо вас да у Конкурсу у делу који се односи на одређену школску управу и окружну комисију посебно обратите пажњу на образовне профиле по дуалном моделу, како бисте спровели радње у поступку, од којих је прва пријава о намери ученика у упису у образовни профил по дуланом моделу.

На почетку је битно нагласити основну информацију:

– ученик, његов родитељ односно други законски заступник, попуњава пријаву о намери ученика за упис у образовни профил по дуалном моделу.

Ово је основна информација и потребно је истаћи у разговору са ученицима, родитељима односно другим законским заступницима, да се у овом тренутку ради само о исказивању намере да ученик упише образовни профил по дуалном моделу. Дакле, у овом тренутку није реч о попуњавању листе жеља. Као што је јасно из чланова Правилника о упису ученика, ученици обављају све радње као и остали ученици, најпре, обављају завршни испит.

У складу са чланом 88. став 3. Правилника о упису ученика у средњу школу, приликом рангирања у одељењима за образовне профиле по дуалном моделу, прво се рангирају кандидати који су поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који нису поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу.

Следећа важна информација је да попуњавањем ове пријаве, која исказује намеру ученика да упише образовни профил по дуалном моделу, ученик не губи могућност и право да конкурише за остале образовне профиле, који нису по дуалном моделу.

Пријаве у основним школама обавиће се и у продуженом року 08. и 09. јуна 2020. године.

Молимо вас да поштујете ове рокове, с обзиром на рокове за унос и обраду података. У ту сврху, потребно је да одељењске старешине одељења осмог разреда обавесте ученике, њихове родитеље односно друге законске заступнике о овом поступку и провере да ли су се заинтересовани ученици пријавили.