Актива наставника Технике и технологије града Ниша

Дана 23.05.2024. године у нашој школи одржан је састанак Актива наставника Технике и технологије града Ниша. На почетку састанка колегама је представљен рад Удружења наставника технике и технологије Србије.

Након представљања Удружења, примере добре праксе са анализом и дискусијом презентовале су колеге: Горан Манојловић, наставник технике и технологије, саветник спољни сарадник ШУ Зајечар – Пример корелације Ликовне културе и Технике и технологије и наставници технике и технологије ОШ „Душан Радовић“ Ниш, Миљана Марушић – Угледни час „Escape room“, Јагош Јовановић – Пројекат „Еco week“, Љиљана Ђоргиевски – Угледни час „Управљање саобраћајном сигнализацијом“ и Маријана Бачанин која је говорила о стручном усавршавању, процедури за напредовање у звању и искуствима у раду у звању педагошког саветника.

На крају састанка се повела дискусија у вези са унапређењем предмета Техника и технологија. Коментари колега су били да је потребно организовати више оваквих сусрета, а да су презентације примера добре праксе биле веома корисне.

Language »