Books/E-books

На часовима енглеског језика, ученици комбинују своја знања из других предмета да покажу шта знају на енглеском. Овакав вид наставе је свеобухватан и ученицима лако прихватљив и занимљив. У овом видеу, применили смо информатичка знања, и то: Word документ, ChatterPix апликацију и PDF документ.

Ученици: Дуња Младеновић 6/3, Лука Ракић 6/4, Тара Николић 6/4, Никола Павлов 6/4, Павле Крстић 6/3, Василије Антанасијевић 6/6 Наставник: Невена Томић Стојановић

Language »