بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار

НОВОСТИ

26/08/2020

Пријем ученика 1. и 5. разреда 31.08.2020.

26/08/2020

Организација наставе у ОШ “Душан Радовић” од 1.09.2020.

15/06/2020

Ново Стручно упутство за спровођење завршног испита 2020.

Управо смо обавештени да је на званичном сајту МПНТР данас постављена нова верзија Стручног упутства: http://www.mpn.gov.rs/zavrsni-ispit-za-skolsku-2019-2020-godinu/ http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/strucno-uputstvo-11.06.2020.docx Такође, потребно је да пажљиво прегледате видео материјале постављене синоћ: Упутство за коришћење обрасца 41. на завршном испиту. Ово упутство је ревидирано, искључени су они делови прве верзије упутства који се односе на […]
14/05/2020

Организација рада основних школа од 1. јуна 2020.

Из Министарства просвете стигао је допис о организацији рада основних школа од 1. јуна 2020. који је у прилогу. Погледајте на Read more, Допис за ОШ
12/05/2020

Систематски преглед будућих првака

Према већ добијеним терминима обавићете систематски преглед у Дому здравља (улаз 4).
11/05/2020

Обавештење за родитеље будућих првака

Тестирање будућих првака у школи креће од  1.06.2020.
09/05/2020

Наставна субота 09.05.2020.

Одлуком Министарства просвете субота 09. 05. 2020. је наставна, а у ОШ “Душан Радовић” ради се по распореду за петак.
23/04/2020

Термини за решавање теста из математике и комбинованог теста у оквиру пробног завршног испита (23. и 24. април 2020. године)

Имајући у виду техничке проблеме донета је одлука да се термин за решавање теста  продужи до 21.30 часова сва три дана. Да бисмо омогућили равномерно оптерећење система сугеришемо следећу организацију тестирања у односу на период у коме ће ученици приступати платформи: – у термину од 8 до 12 часова тестове треба да […]