بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار

НОВОСТИ

18/05/2020

Пријављивање за упис у специјализовано одељење Гимназије “9. мај” Ниш

Допис везан за пријављивање и упис у специјализовано одељење Гимназије “9. мај” Ниш. Обавештење за упис 2020
18/05/2020

Пријављивање за упис у специјализована одељења Гимназије “Светозар Марковић” Ниш

У прилогу је допис из Гимназије “Светозар Марковић”. Prijavljivanje za upis u specijalizovana odeljenja
18/05/2020
пријављиванје

Термин и упутство за пријавлјиванје за полагање пријемног испита за специјализована одељења

Prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita za specijalizovana odeljenja u srednjim školama  od 18. do 21. maja  za sledeće obrazovne profile: umetničke, muzičke i baletske škole sportske gimnazije obdarene učenike u filološkoj gimnaziji obdarene učenike u matematičkoj gimnaziji učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku  učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku učenike sa posebnim sposobnostima za […]
03/05/2020

Припремна настава у Првој нишкој гимназији

Подсећамо вас да припремна настава из српског и енглеског језика за филолошко одељење у Првој нишкој гимназији “Стеван Сремац” почиње од 04.05.2020.год. Ученици који су се већ пријавили добили су приступну шифру, али вас молимо да ову информацију проследите и осталим ученицима који су заинтересовани!
23/04/2020
пробни

Термини за решавање теста из математике и комбинованог теста у оквиру пробног завршног испита (23. и 24. април 2020. године)

Имајући у виду техничке проблеме донета је одлука да се термин за решавање теста  продужи до 21.30 часова сва три дана. Да бисмо омогућили равномерно оптерећење система сугеришемо следећу организацију тестирања у односу на период у коме ће ученици приступати платформи: – у термину од 8 до 12 часова тестове треба да […]
06/04/2020

Упис у билинговане смерове – Ваздухопловна академија 2020/2021.

Ради реализације уписа у наредну школску годину а поступајући у складу са обавештењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број 611-00-348/1/2020-03 од 31.03.2020.године) које се односи на електронско пријављивање ученика за полагање пријемног испита из енглеског језика за билингвална одељења у Ваздухопловној академији за упис у наредну школску 2020/2021.годину, молимо вас да […]
06/04/2020

Припремна настава у Првој нишкој гимназији за специјализована одељења “Стеван Сремац” за шко.2020/2021.

Како би се припремна настава за полагање пријемног испита за упис у специјална одељења у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“ успешно организовала на даљину за све заинтересоване, неопходно је да ШТО ПРЕ школи  на мејл доставите потребне податке (у прилогу). PRIPREMNA NASTAVA DOPIS (1)
31/03/2020
prijemni

Пријављивање ученика 8. разреда за полагање пријемног испита

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима за школску 2020/2021. почиње у уторак, 31.03.2020. године и траје закључно са 07.04.2020. године  и обавља се електронски, путем веб пријаве која се налази на адреси https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/. Детаљније о овоме у допису Министарства просвете који […]