ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Јавна набавка за:


ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ.

Јавна набавка за:


ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ.

Јавна набавка за:


ИЗВОЂЕЊА ПОСЕБНИХ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА ИЗУЗЕВ РАДОВА НА КРОВУ У ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ"

Јавна набавка за:


ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8.РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. до 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.годину.

Јавна набавка за:


ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8.РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. до 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.годину.

Јавна набавка за:


ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8.РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. до 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.годину.