بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار

НОВОСТИ

23/03/2020

Додатна упутства за праћење и евидентирање наставе на даљину 23.03.2020.

За запослене у школама су дошла додатна упутства за праћење и евидентирање наставе на даљину  која можете да отворите и преузмете уколико погледате Read more. Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину
23/03/2020

Обавештење за будуће прваке

ШТО СЕ ТИЧЕ ПРИЈАВЕ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ  СА НАШЕ ТЕРИТОРИЈЕ ВРШИЋЕ СЕ ПУТЕМ МЕЈЛА violeta.todorovic17@gmail.com
19/03/2020

Додатна упутства школама у вези планирања и остваривања наставе на даљину

За запослене у школама су дошла додатна упутства везана за планирање и оствариванје наставе и образац оперативног плана рада који можете да отворите и преузмете уколико погледате Read more. Dodatna uputstva o nastavi na daljinu Prilog 1_ Primer operativnog plana rada nastavnika
18/03/2020

Верска настава у ОШ “Душан Радовић” за време ванредног стања

Поштовани ученици, услед ове ванредне ситуације принуђени смо да на овај начин држимо часове. Конкретно ја као наставник сам се определио за „гугл учионицу“, на видео презентацији можете видети како да се прикључите часу Верске наставе, кодови се налазе доле у тексту. Дакле, укуцајте код у зависности од тога који […]
17/03/2020

Бесплатно коришћење видео лекција Академије Учи Слободно

Обавештавамо вас да je  платформa Академија Учи Слободно отворена и да можете користити лекције из предмета математике  и физике. https://ucislobodno.com Прослеђујемо поруку коју смо добили од власника  Саше Поповића: “До окончања ванредног стања омогућили смо бесплатану претплату за све видео лекције које покривају комплетно градиво математике од 5. до 8. разреда.”
17/03/2020

Обавештење за запослене 17.03.2020.

ПОШТОВАНЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ,  У СРЕДУ, 18.03.2020.ГОДИНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ:  09:30 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ  10:00 НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА (ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА)  11:00 НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА (ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА)  СА ПРЕДЛОГОМ ДНЕВНОГ РЕДА: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ШКОЛЕ У ПЕРИОДУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ
17/03/2020

Обавештење за родитеље о настави на даљину

Потребно је да се  родитељи/законски заступнике упознају са обавештењм Министарства просвете о настави на даљину. Овај документ можете  преузети  уколико отворите  Read more. Obavestenje za roditelje_nastava na daljinu
17/03/2020

Постер Института за јавно здравље

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ОД КОРОНА ВИРУСА