بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار

НОВОСТИ

19/03/2016

Такмичење за основце „УХВАТИ ИДЕЈУ“

Више о пропозицијама прочитајте на линку испод. http://www.poslovnezene.org.rs/takmicenje-za-osnovce-uhvati-ideju
01/03/2016

Такмичење у памћењу децимала броја π

https://www.scribd.com/doc/301447292/Untitled?secret_password=aWS6h68y8WpxF04PGl8k#
03/12/2015

Угледни час на тему “Словенска митологија”

У уторак 24.11.2015. одржан је угледни час на тему „Словенска митологија“. Ученици петог разреда представили су богове,богиње и митска бића из митологије  Словена  својим друговима из трећег разреда,уз помоћ наставница српског језика Наташе Марковић-Стевановић и Марије Полимац.