Руководство, стручна служба и стручни сарадници

Божидар Стошић- директор


Небојша Пужић- помоћник директора


Јелена Божић- педагог


Ана Тодоровић- психолог


Олгица Ћирковић- логопед


Светлана Жакула- шеф рачуноводства


Владислава Петровић- секретар


Жаклина Стојановић- благајник


Виолета Тодоровић- административни радник


Душица Станковић- библиотекар


Наставници разредне наставе

Јелена Плавшић


Љиљана Стојановић


Мирјана Живић Тодоровић


Срђан Ристић


Валентина Ђорђевић


Весна Савић


Миодраг Плавшић


Марина Благојевић


Јелена Радуловић


Бобан Димитријевић


Јелена Ђикић


Маја Икодиновић


Мирјана Игрутиновић


Тања Стевановић


Милица Ђурић


Иван Алексић


Драгица Николић


Даница Живић


Данијела Ристић


Тања Шушњић


Виолета Ђорђевић


Јелена Коблишка


Зорица Савић


Лалица Марјановић


Ненад Марковић


Соња Јовићевић


Виолета Николић


Јелена Матејевић


Славица Младеновић


Тамара Голубовић


Гордана Игић