بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی

ترفند تضمینی بازی انفجار

НОВОСТИ

26/08/2020

Пријем ученика 1. и 5. разреда 31.08.2020.

26/08/2020

Организација наставе у ОШ “Душан Радовић” од 1.09.2020.

15/06/2020

Ново Стручно упутство за спровођење завршног испита 2020.

Управо смо обавештени да је на званичном сајту МПНТР данас постављена нова верзија Стручног упутства: http://www.mpn.gov.rs/zavrsni-ispit-za-skolsku-2019-2020-godinu/ http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/strucno-uputstvo-11.06.2020.docx Такође, потребно је да пажљиво прегледате видео материјале постављене синоћ: Упутство за коришћење обрасца 41. на завршном испиту. Ово упутство је ревидирано, искључени су они делови прве верзије упутства који се односе на […]
15/06/2020

Конкурс и Допуна Конкурса за упис у средње школе – 11.јун 2020.

Конкурс и Допуну Конкурса можете преузети са: Званичног сајта МПНТР: http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-za-skolsku-2020-2021-godinu/ Званичног сајта Републичке комисије за упис ученика у средње школе: http://upis.mpn.gov.rs/Cir/Dokumenta
08/06/2020

Продужен рок за пријаву о намерама ученика за упис на образовне профиле по дуалном моделу

Обавештавамо Вас да је рок за пријаву о намери ученика за упис на образовне профиле по дуалном моделу продужен на понедељак 08. и 09.јуна 2020. године. Из РУК-а смо добили обавештење да се продужава рок за предају пријава за упис дуалних одељења – рок за пријаву о намери ученика за […]
08/06/2020

Сатница пријемних испита за школску 2020/2021.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ПРИЈЕМНОГ  ИСПИТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ дан 2020 Пријављивање ученика и подношење спортске документације у одељењима за ученике са посебним способностима за спорт понедељак и уторак 08. и 09.06.               8.00-16.00 Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе […]
26/05/2020

Додатне мере заштите приликом организовања Пробног завршног испита 1. и 2. јуна 2020.

ОСНОВНА ШКОЛА –          Директору ПРЕДМЕТ: Примена епидемиолошких мера током спровођења пробног завршног испита у основној школи и завршних наставних активности у другом полугодишту школске 2019/2020. године Поштована/-и, Са циљем спречавања ширења епидемије вируса COVID-19, наставници и ученици осмог разреда који су позитивни на вирус или су били у контакту са особама које […]
26/05/2020

Изашао Конкурс за упис ученика у средњу школу 2020/2021.

Конкурс можете преузети са сајта Министарства Просвете или га купити у књижарама Хероглифа. http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-za-skolsku-2020-2021-godinu/ http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-22-05-20.pdf