Изложба радова и приказ видео материјала ученика старијих разреда

Поводом Дана школе 29. 11. 2022. год. ученици старијих разреда, уз подршку наставника технике и технологије, изложили су своје радове. Тема изложбе ученика 5. разреда била је „Саобраћај“, а ученика 6. разреда „Архитектура и грађевинарство“. Ученици 7. разреда изложбом су указали на значај „Обновљивих извора енергије и заштите животне средине“, а ученици 8. разреда су се бавили темом „Производње електричне енергије и алтернативним изворима енергије“. У оквиру изложбе приказан је видео материјал „Мере штедње енергије“ који су снимили ученици 7/5 одељења уз подршку наставнице Миљане Марушић. На изложби су биле приказане макете и модели које су ученици израдили на часовима практичне наставе. Изложбу су посетили ученици млађих разреда и колеге из стручне службе.

Language »