Француска република кроз Француску револуцију

Дана 21.10.2022. одржан је угледни час на тему „Француска република кроз Француску револуцију“. Реализатори су ученици одељења 7/4 и наставници Драгица Деспотовић и Марко Ђорђевић. Корелација Историје и Географије а кроз драматизацију и употребу ИКТ-а допринела је да деца повежу стечена знања и боље разумеју развој државе кроз векове.
Часу су приствували педагог школе као и 4 наставника, али и ученици из одељења 7/1,7/2 и 7/5.
Language »