Ученици извели прeдстaву „Крaљeвскa бoтaникa“

Ученици извели прeдстaву "Крaљeвскa бoтaникa" 30.10.2020. Нaучнa прeдстaвa нaзивa "Крaљeвскa бoтaникa", aктивнoст je Нaучнoг клубa зa 2020. гoдину. Oсмислили су je и у Рeгиoнaлнoм цeнтру извeли учeници oсмoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe "Душaн Рaдoвић", уз пoмoћ нaстaвникa гeoгрaфиje, биoлoгиje и српскoг jeзикa. Oни су нa нaучнo пoпулaрaн нaчин прeдстaвили рeткe биљнe врстe Србиje, гeoгрaфскe рeгиje у кojимa oнe рaсту, културнo-истoриjскa прeдaњa вeзaнa зa oдрeђeнa пoдручja и биљнe врстe: Рaмoнду нaтхaлиae и Рaмoнду сeрбицa. Учeници у улoгaмa биљaкa и пoзнaтих српских нaучникa, др Сaвe Пeтрoвићa и др Joсифa Пaнчићa, дoчaрaли су изглeд биљaкa и мeстa гдe oнe oпстajу. Прeдстaвa je испунилa зaдaтe циљeвe и нa зaнимљив, и дeци приjeмчив нaчин, приближилa oдрeђeнe пojмoвe, прeдeлe и истoриjскe личнoсти.Припрeмa прeдстaвe je oбухвaтилa oдлaзaк учeникa и нaстaвникa нa тeрeнскo истрaживaњe у Jeлaшничку клисуру пoрeд Нишa, кoja…
Read More

Дечијa недељa

Дечијa недељa Овогодишњу Дечију недељу одржали смо под слоганом, чија инспирација су стиховииз песме Добар друг нашег великог песника, Јована Јовановића Змаја:         Подељена срећа, два пута је већа!Тим Пријатеља деце у нашој школи је  пре  почетка  Дечје  недеље,  као  и  минулих  година,осмислио начин обележавања, сада у складу са епидемиолошком ситуацијом.Детаљније у Извештају Дечја недеља .
Read More

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 2020

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 2020 Већ традиционално, крај септембра у нашој школи je у знаку Европског дана језика, 26. септембра. Ове године овај значајан дан за све љубитеље језика обележен је на један другачији начин, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом. У циљу промовисања међусобног језичког наслеђа и ширења духа интеркултуралности, активности су се састојале у информисању ученика о значају учења страних језика, очувању свог културног наслеђа, учењу о мултикултуралности, толеранцији и радозналости, те у организовању квиз такмичења о језицима. Актив наставника страних језика
Read More

Дани ћирилице у Баваништу

Дани ћирилице у Баваништу  Тијана Поповић, ученица шестог разреда наше школе, освојила је прву награду на конкурсу Дани ћирилице у Баваништу. Дечји сабор Дани ћирилице покренут је 2002. годинe са жељом да допринесе очувању српске културне баштине, језика и писма, песме и игре, старих заната, обичаја и православне вере. Тијана је присуствовала свечаној додели награда у Баваништу, у Светосавском дому у суботу, 26. септембра 2020. године. Previous Next
Read More

”Не прљај. Немаш изговор!”

”Не прљај. Немаш изговор!” Наши успеси – сарадња је увек добар избор Ученици садашњег 7/6 одговорили су на трећи изазов коју је покренула SBB фондација”Не прљај. Немаш изговор!” у априлу 2019. Песма је настала у сарадњи ученика, родитеља и наставника, што је увек добитна комбинација. Велика захвалност родитељу Владимиру Михајловићу, који је написао текст, родитељу Слађану Милошевићу, који је компоновао и школском фотографу, Николи Петковићу, који је све то снимио и “упаковао”. Са жељом да не заборавимо тренутке лепе сарадње, али и да их се присетимо. Хвала свим ученицима наше школе, родитељима и колегама на подршци. Одељењски старешина Марија Полимац http://skola.dusanradovic.edu.rs/wp-content/uploads/2020/11/1.mp4
Read More